• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 29. janvāris, 2018.
Tiesai no jauna jāskata krimināllieta par stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanu bez attiecīgas licences
Krimināllietu departamentā 26. janvāris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 29.janvāra līdz 2.februārim
Administratīvo lietu departamentā 26. janvāris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 29.janvāra līdz 2.februārim
Civillietu departamentā 25. janvāris, 2018.
Tiesai no jauna jāvērtē prasība par valstij nodarīto zaudējumu piedziņu saistībā ar izmaksātām prēmijām
Civillietu departamentā 23. janvāris, 2018.
Stājies spēkā spriedums, noraidot prasību pret bijušo Ministru prezidenti
Krimināllietu departamentā 19. janvāris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.janvārim
Civillietu departamentā 19. janvāris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.janvārim
Administratīvo lietu departamentā 17. janvāris, 2018.
Atstāj negrozītu spriedumu lietā par preču muitas vērtības noteikšanai piemērojamo metodi
Krimināllietu departamentā 16. janvāris, 2018.
Stājies spēkā attaisnojošais spriedums divām bērnudārza darbiniecēm
Krimināllietu departamentā 12. janvāris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.janvārim
Administratīvo lietu departamentā 12. janvāris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.janvārim
Administratīvo lietu departamentā 8. janvāris, 2018.
Lietā par mazo HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību nolēmums būs pieejams februārī