• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 20. decembris, 2019.
Senāts ar blakus lēmumu vērš Ministru kabineta uzmanību uz nepilnībām regulējumā par aptieku izvietojumu
Administratīvo lietu departamentā 20. decembris, 2019.
Lietu par pieprasījumu izsniegt videoierakstu no videonovērošanas sistēmas nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 19. decembris, 2019.
Atzīstot par kritisku situāciju, ka piektā daļa vecuma pensijas saņēmēju saņem pensiju zem nabadzības sliekšņa, Senāts vēršas Satversmes tiesā
Administratīvo lietu departamentā 18. decembris, 2019.
Atzīst par prettiesisku Jūrmalas pilsētas domes lēmumu pārdot privātpersonai nekustamo īpašumu krasta kāpu aizsargjoslā
Civillietu departamentā 17. decembris, 2019.
Senāta Civillietu departaments atzīst, ka ir pamats noraidīt pretēji labai ticībai tiesā celtu prasību par kopīpašuma izbeigšanu
Administratīvo lietu departamentā 13. decembris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 16. līdz 20.decembrim
Krimināllietu departamentā 12. decembris, 2019.
Stājies spēkā notiesājošais spriedums apsūdzētajam par karošanu Austrumukrainā
Civillietu departamentā 12. decembris, 2019.
Senāta Civillietu departaments atzīst dzīvokļu īpašnieku kopību par īpaša veida tiesību subjektu un norāda uz šāda statusa tiesiskajām sekām
Administratīvo lietu departamentā 10. decembris, 2019.
Norāda uz personas pašas pienākumu pieteikt izmaiņas sava nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķī
Krimināllietu departamentā 6. decembris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 6. decembris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 3. decembris, 2019.
Lietā par tiesībām saņemt invaliditātes pensiju Senāts aptur tiesvedību un vēršas Satversmes tiesā