• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 10. aprīlis, 2019.
Apmierina Iecavas novada domes kasācijas sūdzību pieteikumā par totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu
Civillietu departamentā 9. aprīlis, 2019.
Senāts: zemes piespiedu nomas gadījumā zemes īpašnieks nav tiesīgs prasīt PVN samaksu no ēkas īpašniekiem papildus likumā noteiktajam zemes nomas maksas maksimālajam apmēram
Administratīvo lietu departamentā 5. aprīlis, 2019.
Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.aprīlim
Civillietu departamentā 5. aprīlis, 2019.
Nepastāvot subjektīvām tiesībām celt prasību, izbeidz tiesvedību pret Europark Latvia daļā par līgumsoda atzīšanu par spēkā neesošu
Krimināllietu departamentā 3. aprīlis, 2019.
Stājas spēkā attaisnojošais spriedums apsūdzībā par nelegālu datorprogrammu izmantošanu
Administratīvo lietu departamentā 2. aprīlis, 2019.
Senāts atzīst ziņotāja par pārkāpumu aizsardzību
Krimināllietu departamentā 1. aprīlis, 2019.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 1. aprīlis, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 1. aprīlis, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 29. marts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 1. līdz 5.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 29. marts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 1. līdz 5.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 28. marts, 2019.
Senāts: izdevumiem, kas radušies sakarā ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemtā transportlīdzekļa glabāšanu, jāatbilst faktiskajām izmaksām