• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Civillietu departamentā 1. marts, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 25. februāris, 2019.
Nodod jaunai izskatīšanai pieteikumu par izdevumu samērīgumu saistībā ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemto mantu glabāšanu
Krimināllietu departamentā 21. februāris, 2019.
Senāts: prokuroram, slēdzot vienošanos ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu, jāpanāk vienošanās arī par īpašo mantas konfiskāciju
Krimināllietu departamentā 15. februāris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 18. līdz 22.februārim
Administratīvo lietu departamentā 14. februāris, 2019.
Atceļ lēmumu par lietas izbeigšanu un nodod jaunai izskatīšanai Ventspils pilsētas domes opozīcijas deputātu pieteikumu
Administratīvo lietu departamentā 14. februāris, 2019.
Lietā par lēmumu atbrīvot pieteicēju no dienesta Zemessardzē nolēmums būs pieejams martā
Krimināllietu departamentā 12. februāris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 11. līdz 15.februārim
Administratīvo lietu departamentā 8. februāris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 11. līdz 15.februārim
Administratīvo lietu departamentā 4. februāris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 4. līdz 8.februārim
Administratīvo lietu departamentā 1. februāris, 2019.
Senāts: atklātā tiesas sēdē izskatītā krimināllietā publiski pasludināts spriedums ir vispārpieejama informācija
Civillietu departamentā 1. februāris, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 1. februāris, 2019.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi