• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 29. oktobris, 2019.
Atstāj spēkā notiesājošo spriedumu Brocēnu novada pašvaldības vadītājai
Krimināllietu departamentā 25. oktobris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 28. oktobra līdz 1.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 25. oktobris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 28. oktobra līdz 1.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 25. oktobris, 2019.
Senāts lietā par veselības bojājuma pabalsta apmēru norāda uz pašvaldības kompetenci pabalsta apmēra noteikšanā un ar blakus lēmumu vēršas Ministru kabinetā
Krimināllietu departamentā 22. oktobris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 21. līdz 25.oktobrim
Krimināllietu departamentā 17. oktobris, 2019.
Stājas spēkā spriedums krimināllietā saistībā ar “Latvenergo” konkursu par Pļaviņu HES hidroagregātu rekonstrukciju
Administratīvo lietu departamentā 16. oktobris, 2019.
Strīdu par pārmaksāto nodokļu atmaksu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 1. oktobris, 2019.
Lietā par atbalsta maksājumiem bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos aptur tiesvedību un vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Administratīvo lietu departamentā 1. oktobris, 2019.
Lietā par lūgumu piešķirt nepilsoņa statusu atstāj spēkā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu
Krimināllietu departamentā 1. oktobris, 2019.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: septembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 1. oktobris, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: septembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 1. oktobris, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: septembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi