• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 3. septembris, 2019.
Lietu par importēto medikamentu muitas vērtību nodod jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 2. septembris, 2019.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: augustā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 2. septembris, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: augustā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 2. septembris, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: augustā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. augusts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 2. līdz 6.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 28. augusts, 2019.
Atstāj spēkā Veselības inspekcijas lēmumu par aizliegumu izplatīt zāļu reklāmu
Administratīvo lietu departamentā 28. augusts, 2019.
Lietā par atbalsta maksājumiem bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos nolēmums būs pieejams septembrī
Administratīvo lietu departamentā 23. augusts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.augustam
Civillietu departamentā 21. augusts, 2019.
Atbilstoši jaunākajām tiesu prakses tendencēm Eiropas Cilvēktiesību tiesā, Senāts darba strīdā norāda uz darba tiesību sasaisti ar privāto dzīvi
Civillietu departamentā 19. augusts, 2019.
Senāts lietu par autoru darbu satelīta apraidi nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 6. augusts, 2019.
Atzīst par pamatotiem Vides pārraudzības valsts biroja argumentus un lietu par vasaras mājas būvniecību nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 2. augusts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 5. līdz 9.augustam