• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 1. augusts, 2019.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūlijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 1. augusts, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūlijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 1. augusts, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūlijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 19. jūlijs, 2019.
Atstāj spēkā atteikumu izmaksāt vecuma pensiju personai, kura nedzīvo Latvijā
Civillietu departamentā 18. jūlijs, 2019.
Senāts ar blakus lēmumu vēršas Maksātnespējas kontroles dienestā un Ģenerālprokuratūrā, rosinot veikt pārbaudi divu maksātnespējas procesu norises likumībā un administratoru rīcībā
Administratīvo lietu departamentā 12. jūlijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.jūlijam
Civillietu departamentā 11. jūlijs, 2019.
Operas un TV NET strīdu par publicētu viedokļrakstu nodod jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 1. jūlijs, 2019.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 1. jūlijs, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 1. jūlijs, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 20. jūnijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 25. līdz 28.jūnijam
Krimināllietu departamentā 19. jūnijs, 2019.
Krimināllietu apsūdzībā par slepkavības organizēšanu nodod jaunai izskatīšanai