• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 18. jūnijs, 2019.
Krimināllietu daļā par slepkavības mēģinājumu un viena uzņēmēja slepkavību nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 14. jūnijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 17. līdz 21.jūnijam
Krimināllietu departamentā 14. jūnijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 17. līdz 21.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 12. jūnijs, 2019.
Atstāj spēkā spriedumu par pabalsta izmaksu aizbildnim bērna uzturēšanai, kad aizbildnis un aizbilstamais dzīvo ārpus Latvijas
Administratīvo lietu departamentā 10. jūnijs, 2019.
Lietu personas pieteikumā par aizturēšanas laikā nodarīto kaitējumu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 7. jūnijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 10. līdz 14.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 7. jūnijs, 2019.
Stājas spēkā Valts darba inspekcijas lēmums par nelaimes gadījumu darbā uzņēmumā “Zaļā Mārupe”, kurā gāja bojā divi darbinieki
Administratīvo lietu departamentā 7. jūnijs, 2019.
Pieteikumā par tiesībām veiktos apdrošināšanas maksājumus iekļaut attaisnotajos izdevumos nolēmums būs pieejams 19.jūnijā
Administratīvo lietu departamentā 3. jūnijs, 2019.
Atstāj spēkā lēmumu par būvprakses sertifikāta anulēšanu ēku konstrukciju projektēšanai
Civillietu departamentā 31. maijs, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 31. maijs, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 31. maijs, 2019.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi