• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Civillietu departamentā 30. maijs, 2019.
Senāts: Zemes piespiedu nomas tiesiskajām attiecībām, kurās zemes īpašnieks ir komersants, prasības celšanai piemērojams Komerclikumā noteiktais trīs gadu noilguma termiņš
Civillietu departamentā 28. maijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 27. līdz 31.maijam
Krimināllietu departamentā 27. maijs, 2019.
Stājas spēkā notiesājošais spriedums par piespiedu darbu un kaitējuma kompensācijas piedziņu par labu pašvaldībai
Administratīvo lietu departamentā 24. maijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 27. līdz 31.maijam
Krimināllietu departamentā 24. maijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 27. līdz 31.maijam
Administratīvo lietu departamentā 23. maijs, 2019.
Senāts: Latvijas muitai jāpiemēro antidempinga pasākumi atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajam
Krimināllietu departamentā 22. maijs, 2019.
Stājas spēkā notiesājošais spriedums autovadītājam par zēna notriekšanu Saulkrastos
Administratīvo lietu departamentā 22. maijs, 2019.
Neatzīst uzņēmuma tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu
Administratīvo lietu departamentā 17. maijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 20. līdz 24.maijam
Administratīvo lietu departamentā 16. maijs, 2019.
Pieteikumā par tiesībām veiktos apdrošināšanas maksājumus iekļaut attaisnotajos izdevumos nolēmums būs pieejams jūnijā
Krimināllietu departamentā 16. maijs, 2019.
Senāts: attaisnojot apsūdzēto, attiecībā uz vienu noziedzīgu nodarījumu nevar būt divi pretrunīgi attaisnošanas pamati
Civillietu departamentā 13. maijs, 2019.
Stājas spēkā spriedums par morālā kaitējuma kompensāciju saistībā ar bērna zaudējumu pēc nekvalitatīvas ārstēšanas