• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 28. februāris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 2. līdz 6.martam
Administratīvo lietu departamentā 28. februāris, 2020.
Pieteikumā par Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Senāta nolēmums būs martā
Administratīvo lietu departamentā 26. februāris, 2020.
Pieteikumā par tiesībām panākt, lai Uzņēmumu reģistrs ieceļ zvērinātu revidentu, nolēmums būs pieejams martā
Administratīvo lietu departamentā 21. februāris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 24. līdz 28.februārim
Administratīvo lietu departamentā 20. februāris, 2020.
Spriedums pieteikumā par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu būs pieejams februāra beigās
Krimināllietu departamentā 20. februāris, 2020.
Senāts: kriminālprocesā no vainīgā var tikt piedzīti tie zaudējumi, kuri netiek atlīdzināti saskaņā ar OCTA likumu, vai tādi, kas pārsniedz tajā noteikto apdrošinātāja atbildības limitu
Krimināllietu departamentā 17. februāris, 2020.
Apelācijas instances tiesai no jauna jāvērtē krimināllieta par prettiesisku naudas pieprasīšanu no Ogres novada domes deputāta
Administratīvo lietu departamentā 14. februāris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 17. līdz 21.februārim
Krimināllietu departamentā 10. februāris, 2020.
Balstoties uz likumā noteiktiem pamatiem atteikt ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājas spēkā attaisnojošais spriedums apsūdzībā par nolaidīgu dienesta pienākumu pildīšanu
Krimināllietu departamentā 10. februāris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 10. līdz 14.februārim
Administratīvo lietu departamentā 10. februāris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 10. līdz 14.februārim
Krimināllietu departamentā 3. februāris, 2020.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi