• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 29. decembris, 2020.
Senāts atzīst par pamatotiem PTAC uzliktos sodus par kreditēšanas noteikumu pārkāpumiem
Administratīvo lietu departamentā 23. decembris, 2020.
Senāts atzīst no starptautiska līguma izrietošas ASV pilsoņa tiesības prasīt Latvijas valsts vecuma pensijas piešķiršanu par Latvijā uzkrāto apdrošināšanas stāžu, pat ja šī persona nedzīvo Latvijas teritorijā
Administratīvo lietu departamentā 22. decembris, 2020.
Lai nodrošinātu sociālo taisnīgumu, Senāts nodod jaunai izskatīšanai lietu par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu
Administratīvo lietu departamentā 22. decembris, 2020.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par izslēgšanu no zvērinātu advokātu skaita
Krimināllietu departamentā 21. decembris, 2020.
Stājies spēkā piespriestais cietumsods autovadītājam par gājēja nāvējošu notriekšanu Siguldā
Administratīvo lietu departamentā 21. decembris, 2020.
Senāts aptur tiesvedību Dobeles HES pieteikumā par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu un vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Administratīvo lietu departamentā 18. decembris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 21. līdz 23.decembrim
Krimināllietu departamentā 16. decembris, 2020.
Stājies spēkā notiesājošais spriedums bijušajai Rīgas domes darbiniecei
Krimināllietu departamentā 16. decembris, 2020.
Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par mikroautobusa šofera sašaušanu Liepājā
Administratīvo lietu departamentā 10. decembris, 2020.
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu, atbildot uz Senāta uzdotiem jautājumiem
Civillietu departamentā 8. decembris, 2020.
Senāts atstāj negrozītu spriedumu par parāda piedziņu no aizdevuma ņēmējas
Administratīvo lietu departamentā 7. decembris, 2020.
Atstāj negrozītus Zvērinātu advokātu eksāmena komisijas nelabvēlīgos lēmumus