• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 27. marts, 2020.
Persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, nav pratināma liecinieka statusā
Administratīvo lietu departamentā 6. marts, 2020.
Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.martam
Administratīvo lietu departamentā 3. marts, 2020.
Senāts: uzticot ostas pakalpojumu sniegšanas tiesības komersantiem, Ostas pārvaldei ir pienākums nodrošināt pretendentu atlases taisnīgu procedūru
Krimināllietu departamentā 2. marts, 2020.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 2. marts, 2020.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 2. marts, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 2. marts, 2020.
Senāts atzīst par pamatotu Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu nereģistrēt iesniegto likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā”
Administratīvo lietu departamentā 28. februāris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 2. līdz 6.martam
Administratīvo lietu departamentā 28. februāris, 2020.
Pieteikumā par Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Senāta nolēmums būs martā
Administratīvo lietu departamentā 26. februāris, 2020.
Pieteikumā par tiesībām panākt, lai Uzņēmumu reģistrs ieceļ zvērinātu revidentu, nolēmums būs pieejams martā
Administratīvo lietu departamentā 21. februāris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 24. līdz 28.februārim
Administratīvo lietu departamentā 20. februāris, 2020.
Spriedums pieteikumā par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu būs pieejams februāra beigās