• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 20. februāris, 2020.
Senāts: kriminālprocesā no vainīgā var tikt piedzīti tie zaudējumi, kuri netiek atlīdzināti saskaņā ar OCTA likumu, vai tādi, kas pārsniedz tajā noteikto apdrošinātāja atbildības limitu
Krimināllietu departamentā 17. februāris, 2020.
Apelācijas instances tiesai no jauna jāvērtē krimināllieta par prettiesisku naudas pieprasīšanu no Ogres novada domes deputāta
Administratīvo lietu departamentā 14. februāris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 17. līdz 21.februārim
Krimināllietu departamentā 10. februāris, 2020.
Balstoties uz likumā noteiktiem pamatiem atteikt ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājas spēkā attaisnojošais spriedums apsūdzībā par nolaidīgu dienesta pienākumu pildīšanu
Krimināllietu departamentā 10. februāris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 10. līdz 14.februārim
Administratīvo lietu departamentā 10. februāris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 10. līdz 14.februārim
Krimināllietu departamentā 3. februāris, 2020.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 3. februāris, 2020.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 3. februāris, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 31. janvāris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 3. līdz 7.februārim
Krimināllietu departamentā 29. janvāris, 2020.
Senāts: atstājot apelācijas sūdzību bez izskatīšanas, tiesai jāpamato savs lēmums
Administratīvo lietu departamentā 29. janvāris, 2020.
Strīdā par Konkurences padomes lēmumu nolēmums būs pieejams februārī