• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 15. septembris, 2020.
Lietā par Valsts ieņēmumu dienesta aprēķinātu nodokļu parādu un soda naudu trīskāršā apmērā nolēmums būs pieejams oktobrī
Administratīvo lietu departamentā 11. septembris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 14. līdz 18.septembrim
Krimināllietu departamentā 4. septembris, 2020.
Senāts atceļ apgabaltiesas spriedumu daļā par novada pašvaldības priekšsēdētāja attaisnošanu un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 1. septembris, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: augustā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 1. septembris, 2020.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: augustā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 31. augusts, 2020.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par mācībām rezidentūrā izlietoto valsts budžeta līdzekļu atmaksas apmēru
Administratīvo lietu departamentā 28. augusts, 2020.
Senāts lietā par invaliditātes pensijas saņemšanu atceļ pieteicējam nelabvēlīgo apgabaltiesas spriedumu
Krimināllietu departamentā 24. augusts, 2020.
Stājies spēkā mūža ieslodzījums jaunam vīrietim par topošā bērna mātes slepkavību
Administratīvo lietu departamentā 3. augusts, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūlijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 3. augusts, 2020.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūlijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 30. jūlijs, 2020.
Stājies spēkā notiesājošais spriedums krimināllietā par vairāk nekā 200 000 euro izkrāpšanu no ceļotgribētājiem
Administratīvo lietu departamentā 16. jūlijs, 2020.
Neatzīst politisko partiju apvienības „Jaunā Saskaņa” tiesības pārsūdzēt rīkojumu, ar kuru valstī izsludināta ārkārtējā situācija