• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 15. jūlijs, 2020.
Atzīst par pamatotu mikrouzņēmuma darbinieka pienākumu atmaksāt slimības pabalsta pārmaksu
Administratīvo lietu departamentā 13. jūlijs, 2020.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par ievedmuitas nodokli vara un cinka sakausējumiem
Administratīvo lietu departamentā 10. jūlijs, 2020.
Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.jūlijam
Administratīvo lietu departamentā 10. jūlijs, 2020.
Senāts noraida Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta kasācijas sūdzību strīdā par tiesību sniegt kremācijas pakalpojumus piešķiršanu
Administratīvo lietu departamentā 10. jūlijs, 2020.
Noraida AS “Rīgas siltums” kasācijas sūdzību strīdā par iepirkumu konkursā pieņemto lēmumu
Civillietu departamentā 9. jūlijs, 2020.
Atceļ spriedumu par vairāk nekā 66 miljonu eiro piedziņu no “LatRosTrans”
Civillietu departamentā 7. jūlijs, 2020.
Nepastāvot individuālā gadījuma izvērtēšanas iespējai savulaik sodītai personai veikt darbu bērnu aprūpes vai izglītības iestādēs, aptur tiesvedību lietā un iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā
Administratīvo lietu departamentā 3. jūlijs, 2020.
Par izskatāmām lietām no 6. līdz 10.jūlijam
Administratīvo lietu departamentā 1. jūlijs, 2020.
Lietā par tiesībām uz bezdarbnieka pabalstu personai, kas izmantojusi bērna kopšanas atvaļinājumu pēc bērna pusotra gada vecuma sasniegšanas, iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā
Krimināllietu departamentā 30. jūnijs, 2020.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 30. jūnijs, 2020.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. jūnijs, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi