• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Civillietu departamentā 30. jūnijs, 2020.
Senāts atstāj negrozītu apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība par rīta raidījuma “900 sekundes” formāta atdarināšanu
Administratīvo lietu departamentā 19. jūnijs, 2020.
Lietu par mācībām rezidentūrā izlietoto valsts budžeta atmaksas apmēru turpinās izskatīt rakstveida procesā
Administratīvo lietu departamentā 18. jūnijs, 2020.
Senāts: politiķa statuss pats par sevi nav pietiekams pamats informācijas par viņa privāto dzīvi atklāšanai
Krimināllietu departamentā 17. jūnijs, 2020.
Stājas spēkā diviem apsūdzētajiem piespriestais mūža ieslodzījums krimināllietā par VID darbinieces slepkavību
Administratīvo lietu departamentā 17. jūnijs, 2020.
AS “Rīgas siltums” strīdā par iepirkumu konkursā pieņemto lēmumu nolēmums būs pieejams jūlijā
Administratīvo lietu departamentā 15. jūnijs, 2020.
Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 10. jūnijs, 2020.
Senāts aptur tiesvedību trīs lietās un uzdod jautājumus Eiropas Savienības Tiesai
Civillietu departamentā 1. jūnijs, 2020.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 1. jūnijs, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 1. jūnijs, 2020.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 20. maijs, 2020.
Senāts negroza spriedumu par brīvības atņemšanu advokātei par mēģinājumu nodot cietumā narkotikas
Civillietu departamentā 14. maijs, 2020.
Piedziņas atzīmes ierakstīšana zemesgrāmatā, vēršot piedziņu uz parādnieka daļu laulāto kopmantā