• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 29. decembris, 2021.
Stājas spēkā notiesājošs spriedums bijušajam bankas likvidatoram krimināllietā par tiesas sprieduma izpildes kavēšanu
Krimināllietu departamentā 29. decembris, 2021.
Stājas spēkā notiesājošs spriedums krimināllietā par naudas piesavināšanos lielā apmērā no SIA “Ventspils siltums”
Civillietu departamentā 29. decembris, 2021.
Stājies spēkā spriedums, noraidot “Basketbola attīstības aģentūras Rīga” prasību
Administratīvo lietu departamentā 23. decembris, 2021.
Atstāj spēkā Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu un pienākumu atjaunot sākotnējo stāvokli krasta kāpu aizsargjoslā
Administratīvo lietu departamentā 22. decembris, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē Konkurences padomes lēmums par aizliegtu vienošanos
Civillietu departamentā 22. decembris, 2021.
Senāts: Prasību par zemes piespiedu nomas tiesisko attiecību nodibināšanu nevar vērst pret atsevišķu dzīvokļa īpašnieku
Administratīvo lietu departamentā 17. decembris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 20. līdz 23.decembrim
Krimināllietu departamentā 16. decembris, 2021.
Senāts: nosakot soda naudas apmēru, tiesai jāizvērtē iespējas samaksāt noteikto naudas sodu un iespējas gūt paredzamus ienākumus
Krimināllietu departamentā 16. decembris, 2021.
Stājies spēkā notiesājošs spriedums krimināllietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas
Administratīvo lietu departamentā 10. decembris, 2021.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par viena dzimuma pāra ģimenes juridisku atzīšanu
Civillietu departamentā 10. decembris, 2021.
Stājies spēka spriedums strīdā par Daugavas stadiona ledus halles nomnieces veiktajiem ieguldījumiem
Administratīvo lietu departamentā 7. decembris, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē lieta par Valsts policijas lēmumu anulēt ieroča nēsāšanas atļauju