• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2023. gads

05.06.2023.

Nr.30. Par tiesneses Dinas Bondares atbrīvošanu no amata

 

30.05.2023.

Nr.29. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Jānim Silickim

Nr.28. Par tiesneses Ingas Putras pārcelšanu

Nr.27. Par tiesnešu skaita noteikšanu katrā rajona (pilsētas) tiesā

Nr.26. Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām

 

22.05.2023.

Nr.25. Par darba grupas izveidi tiesu darba organizācijas izvērtēšanai lietās, kas saistītas ar vardarbību ģimenē un draudiem personas dzīvībai vai veselībai

 

28.04.2023.

Nr.24. Par Tiesnešu konferences vadītāja un sekretāra noteikšanu

Nr.23. Par lietas sarežģītības pakāpes noteikšanu

 

13.04.2023.

Nr.22. Par tiesneses Irīnas Jansones pārcelšanu

 

24.03.2023.

Nr.21. Par Tiesnešu konferenci

Nr.20. Par Daugavpils tiesas un Rēzeknes tiesas reorganizāciju

 

17.03.2023.

Nr.19. Par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja iecelšanu

Nr.18. Par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.17. Par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

10.03.2023.

Nr.16. Par izmaiņām rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas sastāvā

 

02.03.2023.

Nr.15. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Kristapam Bresim 

Nr.14. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Danam Dibaņinam 

Nr.13. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Evijai Ofkantei

Nr.12. Par Daugavpils tiesas tiesneša Ģirta Aizsila pārcelšanu

Nr.11. Par Zemgales rajona tiesas tiesneses Ingas Putras pārcelšanu

Nr.10. Par Vidzemes rajona tiesas tiesneša Alvja Melberga pārcelšanu

Nr.9. Par Zemgales rajona tiesas tiesneses Līgas Baltmanes-Zepas pārcelšanu

Nr.8. Par Kurzemes rajona tiesas tiesneses Aijas Āvas pārcelšanu

Nr.7. Par Rīgas pilsētas tiesas tiesneša Ulda Apsīša pārcelšanu

 

10.02.2023.

Nr.6. Par tiesnešu neklātienes konferenci

Nr.5. Par lietu izskatīšanas termiņu standartu 2023.gadam

 

25.01.2023.

Nr.4. Par rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu 2023.gadam

Nr.3. Par Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2023.gadam

 

23.01.2023.

Nr.2. Par tiesneses Lienes Lāzares pārcelšanu

13.01.2023.

Nr.1. Par Tieslietu padomes darbības virzieniem 2023.gadā