• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2015. gads

2015. gada 13. novembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

2015.gada 13.oktobra lēmums Nr.93 „Par Tiesnešu konferences sasaukšanu un darba kārtības apstiprināšanu”

2015.gada 26.oktobra lēmums Nr.98 „Par Tiesnešu konferences un elektroniskās tiesnešu konferences vadītāja un sekretāra noteikšanu

Tiesnešu konferences darba kārtība

Tiesnešu konferences materiāli

Par konferenci


2015. gada 5. novembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

2015.gada 26.oktobra lēmums Nr.97 „Par Tiesnešu elektroniskās konferences sasaukšanu, e-konferences un e-vēlēšanu norises plāna apstiprināšanu”

2015.gada 26.oktobra lēmums Nr.98 „Par Tiesnešu konferences un elektroniskās tiesnešu konferences vadītāja un sekretāra noteikšanu”

Par konferenci


2015. gada 2. marts

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

2015.gada 9.februāra lēmums Nr.26 „Par Tiesnešu neklātienes konferences sasaukšanu

2015.gada 18.februāra lēmums Nr.27 „Par Tiesnešu e-Konferences organizēšanas un norises plāna apstiprināšanu

2015.gada 18.februāra lēmums Nr.28 „Par 2015.gada 2.marta Tiesnešu e-Konferences vadītāja un sekretāra apstiprināšanu

2015.gada 18.februāra lēmums Nr.29 „Par 2015.gada 2.marta Tiesnešu e-Konferences Balsu skaitīšanas komisijas noteikšanu

Par konferenci