• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2022. gads

2022.gada 14.-15.septembris

Tieslietu padomes lēmums par konferences organizēšanu

16.05.2022. Nr.30. Par tiesnešu neklātienes konferenci

Par konferenci

Tiesnešu neklātienes konferencē vēlēs Tieslietu padomes un tiesnešu pašpārvaldes institūciju locekļus

Tiesnešu neklātienes konferencē ievēl Tieslietu padomes un tiesnešu pašpārvaldes institūciju locekļus

Tiesnešu ētikas komisijā ievēl Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāju Jāni Grīnbergu

Par Tieslietu padomes locekli ievēl Baibu Ozoliņu

 

 

2022.gada 20.maijs

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

28.01.2022. Nr.11. Par Tiesnešu konferences sasaukšanu

02.05.2022. Nr.29. Par Tiesnešu konferences vadītāju un sekretāru

Tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbības pārskats 2019. - 2022.gadam

Konferences materiāli

Atklāšanas uzrunas

Tiesas un sabiedrība

Tiesnešu pašpārvalde

Par tiesnešu konferenci