• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pieteicēja

JAUNIE DEMOKRĀTI un MŪSU ZEME pret Latviju. Nr.1054/07 – Lēmums, 29.11.2007.
6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 14.pants + 1.protokola 3.pants / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

Lejupielādēt

JAUNZEMS un citi pret Latviju. Nr.39210/07 - Lēmums (kopsavilkums), 13.07.2017.
1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

KĀNS pret Latviju. Nr.57823/00 – Lēmums, 09.10.2003.
1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

KORIZNO pret Latviju. Nr.68163/01 – Lēmums, 28.09.2006.
1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

KRASOVICKIS pret Latviju, KARGINS pret Latviju. Nr.19534/16 un 19653/16 - Lēmumi (kopsavilkums), 03.02.2022.
1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

KRAUJAS HES pret Latviju. Nr.55854/10 - Lēmums (kopsavilkums), 19.11.2020.
1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

KRUPŠS pret Latviju. Nr.67986/01 – Lēmums, 21.10.2004.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 7.pants - Nepieļaujamība sodīt bez tiesas / 13.pants + 3.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 7.protokols 3.pants - Kompensācija par nepamatotu notiesāšanu / 7.protokols 4.pants - Tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam

Lejupielādēt

KVASŅEVSKIS un citi pret Latviju. Nr.50853/06 - Lēmums (kopsavilkums), 27.09.2018.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

LEMBERGS pret Latviju. Nr.62323/17 - Lēmums (kopsavilkums), 11.10.2018.
1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

Lejupielādēt

MARKUS pret Latviju. Nr.17483/10 - Spriedums (kopsavilkums), 11.06.2020.
1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt