• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pantiem

 

ĀBELE pret Latviju. Nr.60429/12 - Spriedums (kopsavilkums), 05.10.2017.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

AIDINA pret Turciju (Aydin v.Turkey). Nr.23178/94 – Spriedums, 25.09.1997.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

ALEKSĒJEVA pret Latviju (Aleksejeva v. Latvia). Nr.21780/99 – Spriedums, 03.07.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

ALEKSĒJEVA pret Latviju. Nr.21780/07 – Spriedums (kopsavilkums), 03.07.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

AMEŅIŽANS (Amegnigan) pret Nīderlandi. Nr.25629/04 – Lēmums, 25.11.2004.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

ANGELOVA pret Bulgāriju (Anguelova v. Bulgaria). Nr.38361/97 – Spriedums, 13.06.2002.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums

Lejupielādēt

ANTONOVS pret Latviju. Nr.19437/05 - Lēmums (kopsavilkums), 11.02.2014
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

B.B. pret Franciju. Nr.47/1998/950/1165 – Spriedums, 07.09.1998.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

BALAJEVS pret Latviju. Nr.8347/07 - Spriedums (kopsavilkums), 28.04.2016.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

BALAJEVS pret Latviju. Nr.8347/07 - Spriedums, 28.04.2016
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt