• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pantiem

 

OPUZ pret Turciju. Nr.33401/02 – Spriedums, 09.06.2009.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 14.pants + 2.pants / 14.pants + 3.pants

Lejupielādēt

OSTROVEŅECS pret Latviju. Nr.36043/13 - Spriedums (kopsavilkums), 05.10.2017.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

OSTROVEŅECS pret Latviju. Nr.36043/13 - Spriedums, 05.10.2017.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

OZOLIŅŠ pret Latviju. Nr.12037/03 – Lēmums, 02.09.2008.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

PENTIKOVA (Pentiacova) un citi pret Moldovu. Nr.14462/03 – Lēmums, 04.01.2005.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts + 1.protokola 1.punkts / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 14.pants + 2.pants + 3.pants

Lejupielādēt

PERŠTEINA pret Latviju. Nr.35198/13 - Lēmums (kopsavilkums), 25.04.2019.
6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 6.panta 2.punkts - Nevainīguma prezumpcija / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 7.protokols 4.pants - Tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam

Lejupielādēt

PETRIKS pret Latviju. Nr.19619/03 – Spriedums (kopsavilkums), 04.12.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

PETRIKS pret Latviju. Nr.19619/03 – Spriedums, 04.12.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

PETROVA pret Latviju. Nr.4605/05 – Spriedums, 24.06.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

PJEHOVIČS pret Poliju (Piechowicz v. Poland). Nr.20071/07 – Spriedums, 17.04.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt