• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pantiem

 

POPOVS pret Krieviju (Popov v. Russia). Nr.23284/04 – Spriedums, 28.10.2010.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

RADKOVS un SABEVS pret Bulgāriju (Radkov and Saber v. Bulgaria). Nr.18938/07, Nr.36069/09 – Spriedums, 27.05.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

RAKUZOVS pret Latviju. Nr.47183/13 - Spriedums (kopsavilkums), 15.12.2016.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

RIBIČS pret Austriju (Ribitsch v.Austria). Nr.18896/91 – Spriedums, 04.12.1995.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

RUDEVITS pret Latviju. Nr.47590/06 - Lēmums (kopsavilkums), 26.06.2012.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

S.N. un T.D. pret Latviju. Nr.5794/3 - Lēmums (kopsavilkums), 12.01.2017.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 13.pants + 3.pants / 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT

Lejupielādēt

SAPOŽKOVS pret Latviju. Nr.8550/03 - Spriedums (kopsavilkums), 11.02.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

SAPOŽKOVS pret Latviju. Nr.8550/03 - Spriedums, 11.02.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

SAVIČS pret Latviju. Nr.17892/03 – Spriedums (kopsavilkums), 27.11.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

SAVIČS pret Latviju. Nr.17892/03 – Spriedums, 27.11.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt