• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pantiem

 

ŠILIHI (Šilih) pret Slovēniju. Nr.71463/01 – Spriedums, 28.06.2007.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums

Lejupielādēt

SIMANOVIČS pret Latviju. Nr.55047/12 – Lēmums (kopsavilkums), 18.11.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

Lejupielādēt

ŠIŠKINI pret Latviju. Nr.59727/00 – Lēmums, 08.11.2001.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 4.pants - Verdzības un piespiedu darba aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 4.protokols 2.pants - Pārvietošanās brīvība

Lejupielādēt

SĻIVENKO un citi pret Latviju. Nr.48321/99 – Lēmums, 23.01.2002.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants + 8.pants / 14.pants + 8.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību / 4.protokols 2.pants - Pārvietošanās brīvība / 4.protokols 3.pants - Pilsoņu izraidīšanas aizliegums / 4.protokols 4.pants - Ārvalstnieku kolektīvas izraidīšanas aizliegums

Lejupielādēt

SOROKINI pret Latviju. Nr.45476/04 – Spriedums (kopsavilkums), 28.05.2013.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

SOROKINI pret Latviju. Nr.45476/04 – Spriedums, 28.05.2013.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

STAŅEVS pret Bulgāriju (Stanev v. Bulgaria). Nr.36760/06 – Spriedums, 17.01.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

STAROVOITOVS pret Latviju. Nr. 27343/05 – Lēmums (kopsavilkums),11.12.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

STRAUTNIEKS pret Latviju. Nr.31632/03 – Lēmums, 01.04.2008.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 13.pants + 3.pants

Lejupielādēt

SVINARENKO un SĻADŅEVS pret Krieviju (Svinarenko and Slyadnev v. Russia). Nr.32541/08, Nr.43441/08 – Spriedums, 17.07.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

Lejupielādēt