• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pantiem

 

VOVRUŠKO pret Latviju. Nr. 11065/02 – Spriedums (kopsavilkums), 11.12.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

VOVRUŠKO pret Latviju. Nr. 11065/02 – Spriedums, 11.12.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

Y pret Latviju. Nr.61183/08 – Spriedums (kopsavilkums), 21.10.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

Z.H. pret Ungāriju (Z.H. v. Hyngary). Nr.28973/11 – Spriedums, 08.11.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību

Lejupielādēt

ŽARSKIS pret Latviju. Nr.33695/03 – Lēmums, 17.03.2009
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 6.panta 2.punkts - Nevainīguma prezumpcija / 6.panta 3.punkts - Tiesību minimums noziegumā apsūdzētai personai

Lejupielādēt