• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pantiem

 

BAZJAKS pret Latviju. Nr.71572/01 – Spriedums, 19.10.2010.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 13.pants + 3.pants

Lejupielādēt

BEĻAJEVS un DIGTJARS pret Ukrainu (Belyaev and Digtyar v. Ukraina). Nr.16984 un Nr.9947/05 – Spriedums, 16.02.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

BĒRZIŅŠ pret Latviju. Nr.25147/07 - Spriedums (kopsavilkums), 25.02.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

BĒRZIŅŠ pret Latviju. Nr.25147/07 - Spriedums, 25.02.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

BIRZNIEKS pret Latviju. Nr.65025/01 – Spriedums, 31.05.2011.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT

Lejupielādēt

BRŪZĪTIS pret Latviju. Nr.15028/04 - Lēmums (kopsavilkums), 26.08.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

BUKS pret Latviju. Nr. 18605/03 – Lēmums (kopsavilkums), 02.10.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

BURCEVS pret Latviju. Nr.11249/03 – Lēmums, 29.03.2007.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība

Lejupielādēt

ČALOVSKIS pret Latviju. Nr.22205/13 - Spriedums, 24.07.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte

Lejupielādēt

ČALOVSKIS pret Latviju. Nr.22205/13 – Spriedums (kopsavilkums), 24.07.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte

Lejupielādēt