• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pantiem

 

CĒSNIEKS pret Latviju. Nr.9278/06 – Spriedums (kopsavilkums), 11.02.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

CĒSNIEKS pret Latviju. Nr.9278/06 – Spriedums, 11.02.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

ČORAPS pret Moldovu (Ciorap v. Moldova). Nr.12066/02 – Spriedums, 19.06.2007.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

ČUPRAKOVS pret Latviju. Nr.8543/04 - Spriedums, 18.12.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT

Lejupielādēt

ČUPRAKOVS pret Latviju. Nr.8543/04 – Spriedums (kopsavilkums), 18.12.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT

Lejupielādēt

D. pret Apvienoto Karalisti. Nr.30240/96 – Spriedums, 21.04.1997.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

D.F. pret Latviju. Nr.11160/07 – Spriedums (kopsavilkums), 29.10.2013.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

D.F. pret Latviju. Nr.11160/07 – Spriedums, 29.10.2013.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

D.G. pret Poliju (D.G. v. Poland). Nr.45705/07 – Spriedums, 12.02.2013.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

DAVIDOVS pret Latviju. Nr.17670/18 - Lēmums (kopsavilkums), 12.11.2019.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt