• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pantiem

 

DJUNDIKS pret Latviju. Nr..14920/05 - Spriedums (kopsavilkums), 15.04.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība

Lejupielādēt

DJUNDIKS pret Latviju. Nr.14920/05 – Spriedums, 15.04.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

DMITRIJEVS pret Latviju. Nr. 37467/04 – Spriedums (kopsavilkums), 02.10.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

DMITRIJEVS pret Latviju. Nr. 37467/04 – Spriedums, 02.10.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

DMITRIJEVS pret Latviju. Nr.49037/09 - Spriedums, 16.12.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

DORDEVIČ pret Horvātiju. Nr.41526/10 - Spriedums, 24.07.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

EL-MASRI pret bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (El-Masri v. The former Yugoslav Republic of Macedonia). Nr.39630/09 – Spriedums, 13.12.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

ELBERTE pret Latviju. Nr.61243/08 – Spriedums (kopsavilkums), 19.01.2015.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

ELBERTE pret Latviju. Nr.61243/08 – Spriedums, 13.01.2015.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

EPNERS-GEFNERS pret Latviju (Epners-Gefners v. Latvia). Nr.37862/02 – Spriedums, 29.05.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt