• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pantiem

 

HOLODENKO pret Latviju. Nr.17215/07 – Spriedums (kopsavilkums), 02.07.2013.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

HOLODENKO pret Latviju. Nr.17215/07 – Spriedums, 02.07.2013.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

IGARS pret Latviju. Nr.11682/03 – Lēmums (kopsavilkums), 25.02.2013.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 6.panta 2.punkts - Nevainīguma prezumpcija

Lejupielādēt

IGNATS pret Latviju. Nr. 38494/05 – Lēmums (kopsavilkums), 24.09.2013.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

IĻJINS pret Latviju. Nr.1179/10 – Lēmums (kopsavilkums), 05.11.2013.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

J.L. pret Latviju (J.L. v. Latvia). Nr.23893/06 – Spriedums, 17.04.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

J.L. pret Latviju. Nr.23893/06 - Spriedums (kopsavilkums), 17.04.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

JEFIMENKO pret Krieviju (Yefimenko v. Russia). Nr.152/04 – Spriedums, 12.02.2013.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

JĒGERS pret Igauniju (Jaeger v. Estonia). Nr.1574/13 – Spriedums, 31.07.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

JEGOROVS pret Latviju. Nr.53281/08 - Lēmums (kopsavilkums), 01.07.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 17.pants – Tiesību ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums

Lejupielādēt