• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pantiem

 

JERONOVIČS pret Latviju. Nr.44898/10 - Spriedums (kopsavilkums), 05.07.2016.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

JERONOVIČS pret Latviju. Nr.44898/10 - Spriedums,05.07.2016,
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

JERONOVIČS pret Latviju. Nr.547/02 - Spriedums, 01.12.2009.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

JERONOVIČS pret Latviju. Nr.547/02 – Spriedums (kopsavilkums), 01.12.2009.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

JUĻINS pret Igauniju (Julin v. Estonia). Nr.16563/08, Nr.40841/08, Nr.8192/10, Nr.18656/10 – Spriedums, 29.05.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

Lejupielādēt

KADIĶIS pret Latviju. Nr.62393/00 (Nr.2) – Lēmums, 25.09.2003.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 5.panta 5.punkts - Tiesības uz kompensāciju / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 6.panta 3.punkts - Tiesību minimums noziegumā apsūdzētai personai / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 7.protokols 2.pants - Apelācijas tiesības krimināllietās

Lejupielādēt

KADIĶIS pret Latviju. Nr.62393/00 (Nr.2) – Spriedums, 04.05.2006.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 5.panta 5.punkts - Tiesības uz kompensāciju / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 6.panta 3.punkts - Tiesību minimums noziegumā apsūdzētai personai / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 7.protokols 2.pants - Apelācijas tiesības krimināllietās

Lejupielādēt

KALĒJA pret Latviju. Nr.22059/08 - Spriedums (kopsavilkums), 05.10.2017.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

KARARA (Karara) pret Somiju. Nr.40900/98 – Lēmums, 29.05.1998.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 7.protokols 1.pants – Procesuālās garantijas ārzemnieku izraidīšanas gadījumā

Lejupielādēt

KATAJEVS pret Latviju. Nr. 1710/06 – Lēmums (kopsavilkums), 02.10.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt