• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pantiem

 

KOČEGAROVS un citi pret Latviju. Nr.14516/10, Nr.26544/10, Nr.49939/11 – Lēmums (kopsavilkums), 18.11.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

KRIVOŠEJS pret Latviju (Krivosejs v. Latvia). Nr.45517/04 – Spriedums, 17.01.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

KRIVOŠEJS pret Latviju. Nr.45517/04 – Spriedums (kopsavilkums), 17.01.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

KRUPŠS pret Latviju. Nr.67986/01 – Lēmums, 21.10.2004.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 7.pants - Nepieļaujamība sodīt bez tiesas / 13.pants + 3.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 7.protokols 3.pants - Kompensācija par nepamatotu notiesāšanu / 7.protokols 4.pants - Tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam

Lejupielādēt

LEITENDORFS pret Latviju. Nr.35161/03 – Lēmums (kopsavilkums), 03.07.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

LEITENDORFS pret Latviju. Nr.35161/03 – Lēmums, 03.07.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

LEJA pret Latviju. Nr.71072/01 - Spriedums, 14.06.2011.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 13.pants + 3.pants / 13.pants + 34.pants / 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT

Lejupielādēt

M.A. un citi pret Latviju. Nr.25564/18 - Lēmums (kopsavilkums), 05.05.2022.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 4.protokols 4.pants - Ārvalstnieku kolektīvas izraidīšanas aizliegums / 13.pants + 4.protokola 4.pants

Lejupielādēt

MAĻINOVSKIS pret Latviju. Nr.48435/07 - Lēmums (kopsavilkums), 04.03.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

MĀRTIŅKRISTS pret Latviju. Nr. 57754/12 – Lēmums (kopsavilkums), 14.01.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt