• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pantiem

 

MELNĪTIS pret Latviju (Melnitis v. Latvia). Nr.30779/05 – Spriedums, 28.02.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

MELNĪTIS pret Latviju. Nr.30779/05 - Spriedums (kopsavilkums), 28.02.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

MIKHEJEVA pret Latviju. Nr.50029/99 – Lēmums, 12.09.2002.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 4.protokols 2.pants - Pārvietošanās brīvība / 4.protokols 3.pants - Pilsoņu izraidīšanas aizliegums

Lejupielādēt

MITKUS pret Latviju. Nr. 7259/03 – Spriedums (kopsavilkums), 02.10.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 6.panta 3.punkts - Tiesību minimums noziegumā apsūdzētai personai / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

MITKUS pret Latviju. Nr.7259/03 – Spriedums, 02.10.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 6.panta 3.punkts - Tiesību minimums noziegumā apsūdzētai personai / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

MOISEJEVS pret Latviju. Nr. 64846/01 – Spriedums, 15.06.2006.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT

Lejupielādēt

MOISEJEVS pret Latviju. Nr.64846/01 – Lēmums, 21.10.2004.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 6.panta 3.punkts - Tiesību minimums noziegumā apsūdzētai personai / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants + 8.pants / 13.pants + 34.pants / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT

Lejupielādēt

N. pret Apvienoto Karalisti. Nr.26565/05 – Spriedums, 27.05.2008.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

ŅIKITENKO pret Latviju. Nr.62609/00 – Spriedums, 16.07.2009.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT

Lejupielādēt

ODŽALANS pret Turciju (Ocalan v. Turkey). Nr.46221/99 – Spriedums, 12.05.2005.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums

Lejupielādēt