• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pantiem

 

A/s DIENA un OZOLIŅŠ pret Latviju. Nr.16657/03 – Spriedums, 12.07.2007.
10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

ASANIDZE pret Gruziju (Assanidze v. Georgia). Nr.71503/01 – Spriedums, 08.04.2004.
5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 10.pants - Vārda brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

AXEL SPRINGER AG pret Vāciju (Axel Springer AG v. Germany). Nr.39954/08 – Spriedums, 07.02.2012.
10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

BÉDAT pret ŠVEICI. Nr.56925/08 - Spriedums (kopsavilkums), 29.03.2016
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

DELFI pret Igauniju (Delfi v. Estonia). Nr.64569/09 – Spriedums, 10.10.2013.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

DREIBLATS pret Latviju. Nr.8283/07 – Lēmums (kopsavilkums), 04.06.2013.
6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

FERET pret Beļģiju. Nr.15615/07 – Spriedums, 16.07.2009.
10.pants - Vārda brīvība / 17.pants – Tiesību ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums

Lejupielādēt

GUERRA un citi pret Itāliju. Nr.116/1996/735/932 – Spriedums, 19.02.1998.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

HALFORDA pret Apvienoto Karalisti (Halford v.The United Kingdom). Nr.20605/92 – Spriedums, 25.06.1997.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 10.pants - Vārda brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums

Lejupielādēt

HARLANOVA pret Latviju. Nr.57313/00 – Lēmums, 03.04.2003.
10.pants - Vārda brīvība / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums

Lejupielādēt