• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pieteicēja

E.B. pret Franciju. Nr.43546/02 – Spriedums, 22.01.2008.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 14.pants + 8.pants

Lejupielādēt

E.K. pret Latviju. Nr.25942/20 - Spriedums (kopsavilkums), 13.04.2023.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

EDVARDSI (Edwards) pret Apvienoto Karalisti. Nr.46477/99 – Spriedums, 14.03.2002.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

ĒCIS pret Latviju. Nr.12679/09 - Spriedums (kopsavilkums), 10.01.2019.
14.pants + 8.pants

Lejupielādēt

EL-MASRI pret bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (El-Masri v. The former Yugoslav Republic of Macedonia). Nr.39630/09 – Spriedums, 13.12.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

ELBERTE pret Latviju. Nr.61243/08 – Spriedums (kopsavilkums), 19.01.2015.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

ELBERTE pret Latviju. Nr.61243/08 – Spriedums, 13.01.2015.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

EMARS pret Latviju. Nr.22412/08 – Spriedums (kopsavilkums), 18.11.2014.
2.pants - Tiesības uz dzīvību

Lejupielādēt

EMARS pret Latviju. Nr.22412/08 – Spriedums, 18.11.2014.
2.pants - Tiesības uz dzīvību

Lejupielādēt

EPNERS-GEFNERS pret Latviju. Nr.37862/02 - Spriedums (kopsavilkums), 29.05.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt