• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pieteicēja

ANGELOVA pret Bulgāriju (Anguelova v. Bulgaria). Nr.38361/97 – Spriedums, 13.06.2002.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums

Lejupielādēt

ANIŅŠ pret Latviju. Nr.36595/06 – Lēmums (kopsavilkums), 02.04.2013.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

ANTOMS pret Latviju. Nr.58262/09 - Lēmums (kopsavilkums), 23.02.2017.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants + 8.pants

Lejupielādēt

ANTONOVS pret Latviju. Nr.19437/05 - Lēmums (kopsavilkums), 11.02.2014
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

ASANIDZE pret Gruziju (Assanidze v. Georgia). Nr.71503/01 – Spriedums, 08.04.2004.
5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 10.pants - Vārda brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

AŠMAŅI pret Latviju. Nr.71499/13 - Spriedums (kopsavilkums), 08.06.2017.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

AVOTIŅŠ pret Latviju. Nr.17502/07 - Spriedums (kopsavilkums), 25.02.2014.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

AVOTIŅŠ pret Latviju. Nr.17502/07 - Spriedums (kopsavilkums), 23.05.2016.
6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

Lejupielādēt

AVOTIŅŠ pret Latviju. Nr.17502/07 - Spriedums (Lielā palāta), 23.05.2016.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

AXEL SPRINGER AG pret Vāciju (Axel Springer AG v. Germany). Nr.39954/08 – Spriedums, 07.02.2012.
10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt