• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pieteicēja

B.B. pret Franciju. Nr.47/1998/950/1165 – Spriedums, 07.09.1998.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

BALABANOVS pret Latviju. Nr.76856/01 – Lēmums, 15.03.2007.
5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība

Lejupielādēt

BALAJEVS pret Latviju. Nr.8347/07 - Spriedums (kopsavilkums), 28.04.2016.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

BALAJEVS pret Latviju. Nr.8347/07 - Spriedums, 28.04.2016
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

BALTIŅŠ pret Latviju. Nr. 25282/07 – Spriedums (kopsavilkums), 08.01.2013.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

BALTIŅŠ pret Latviju. Nr. 25282/07 – Spriedums, 08.01.2013.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

BAŅŅIKOVS pret Latviju. Nr. 19279/03 – Spriedums (kopsavilkums), 11.06,2013.
5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

BAŅŅIKOVS pret Latviju. Nr. 19279/03 – Spriedums, 11.06,2013.
5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

BAZJAKS pret Latviju. Nr.71572/01 – Spriedums, 19.10.2010.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 13.pants + 3.pants

Lejupielādēt

BÉDAT pret ŠVEICI. Nr.56925/08 - Spriedums (kopsavilkums), 29.03.2016
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt