• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pieteicēja

BĻAKAJS un citi pret Horvātiju (Bljakaj and others v. Croatia). Nr.74448/12 – Spriedums, 18.09.2014.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

BLUMBERGA pret Latviju. Nr.70930/01 – Spriedums, 14.10.2008.
6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

Lejupielādēt

BORISOVS pret Latviju. Nr.6904/02 – Lēmums, 02.09.2008.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

BOŽE pret Latviju. Nr.40927/05 - Spriedums (kopsavilkums), 18.05.2017.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

BOŽE pret Latviju. Nr.40927/05 - Spriedums, 18.05.2017.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

BROKA pret Latviju. Nr.70926/01 – Spriedums, 28.06.2007.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

BRŪZĪTIS pret Latviju. Nr.15028/04 - Lēmums (kopsavilkums), 26.08.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

BUKS pret Latviju. Nr. 18605/03 – Lēmums (kopsavilkums), 02.10.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

BURCEVS pret Latviju. Nr.11249/03 – Lēmums, 29.03.2007.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība

Lejupielādēt

ČALOVSKIS pret Latviju. Nr.22205/13 – Spriedums (kopsavilkums), 24.07.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte

Lejupielādēt