• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pieteicēja

ČALOVSKIS pret Latviju. Nr.22205/13 – Lēmums (kopsavilkums), 15.12.2014.
5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte

Lejupielādēt

ČALOVSKIS pret Latviju. Nr.22205/13 - Spriedums, 24.07.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte

Lejupielādēt

ČAMANS un TIMOFEJEVA pret Latviju. Nr.42906/12 - Spriedums (kopsavilkums), 28.04.2016.
5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība

Lejupielādēt

ČAMANS un TIMOFEJEVA pret Latviju. Nr.42906/12 - Spriedums, 28.04.2016.
5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība

Lejupielādēt

ČERŅIKOVS pret Latviju. Nr. 71071/01 – Spriedums, 31.05.2011.
5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

CĒSNIEKS pret Latviju. Nr.9278/06 – Spriedums (kopsavilkums), 11.02.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

CĒSNIEKS pret Latviju. Nr.9278/06 – Spriedums, 11.02.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

ČISTJAKOVS pret Latviju. Nr.67275/01 - Spriedums, 08.02.2007.
5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

ČORAPS pret Moldovu (Ciorap v. Moldova). Nr.12066/02 – Spriedums, 19.06.2007.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

ČUPRAKOVS pret Latviju. Nr.8543/04 – Spriedums (kopsavilkums), 18.12.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT

Lejupielādēt