• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pieteicēja

ČUPRAKOVS pret Latviju. Nr.8543/04 - Spriedums, 18.12.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT

Lejupielādēt

CUŠKO pret Latviju. Nr.32163/09 - Spriedums (kopsavilkums), 07.12.2017.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

D. pret Apvienoto Karalisti. Nr.30240/96 – Spriedums, 21.04.1997.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

D.D. pret Lietuvu (D.D. v. Lithuania). Nr.13469/06 – Spriedums, 14.02.2012.
5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

Lejupielādēt

D.F. pret Latviju. Nr.11160/07 – Spriedums (kopsavilkums), 29.10.2013.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

D.F. pret Latviju. Nr.11160/07 – Spriedums, 29.10.2013.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

D.G. pret Poliju (D.G. v. Poland). Nr.45705/07 – Spriedums, 12.02.2013.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

D.H. un citi pret Čehijas Republiku. Spriedums, 13.11.2007.
14.pants + 1.protokola 2.pants

Lejupielādēt

DAVIDOVS pret Latviju. Nr.45559/06 – Spriedums (kopsavilkums), 07.07.2015.
5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums

Lejupielādēt

DAVIDOVS pret Latviju. Nr.45559/06 - Spriedums, 07.07.2015.
5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums

Lejupielādēt