• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pieteicēja

DAVIDOVS pret Latviju. Nr.17670/18 - Lēmums (kopsavilkums), 12.11.2019.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

DĀVIDSONS un SAVINS pret Latviju. Nr.17574/07 - Spriedums (kopsavilkums), 07.01.2016.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

DĀVIDSONS un SAVINS pret Latviju. Nr.17574/07 un Nr.25235/07, 07.01.2016.
6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

Lejupielādēt

Van DEILENA pret Latviju. Nr.50950/06 - Lēmums (kopsavilkums), 21.06.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 2.punkts - Nevainīguma prezumpcija

Lejupielādēt

DELFI pret Igauniju (Delfi v. Estonia). Nr.64569/09 – Spriedums, 10.10.2013.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

DEMENTJEVA pret Latviju. Nr.17458/10 – Lēmums(kopsavilkums), 29.03.2012.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

DENISOVS pret Ukrainu (Denisov v. Ukraine). Nr.76639/11 – Spriedums (izvilkumi), 25.09.2018.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

A/s DIENA un OZOLIŅŠ pret Latviju. Nr.16657/03 – Spriedums, 12.07.2007.
10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

DJUNDIKS pret Latviju. Nr..14920/05 - Spriedums (kopsavilkums), 15.04.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība

Lejupielādēt

DJUNDIKS pret Latviju. Nr.14920/05 – Spriedums, 15.04.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt