Piektdien, 22. aprīlī, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā plānots lemt par Rīgas tiesu reorganizāciju un jaunā Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanu.

Tieslietu padomes locekļi izvērtēs Tieslietu ministrijas sagatavoto Rīgas pilsētas tiesu reorganizācijas plānu, kura mērķis ir izlīdzināt Rīgas tiesu noslodzi un sekmēt efektīvāku tiesu darba organizāciju. Plāns ir izstrādāts sadarbībā ar Tieslietu padomes darba grupu tiesu efektivitātes stiprināšanai.

Tieslietu padomes locekļi lems arī par jauna Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanu, jo līdzšinējai Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājai Silvai Reinholdei 2022. gada 15. maijā beidzās pilnvaru termiņš priekšsēdētājas amatā.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380