Ceturtdien, 4. augustā, Tieslietu padome iecēla tiesnesi Doloresu Bamberi par Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju. Doloresa Bambere priekšsēdētāja amata pienākumus pildīs no 27. augusta un līdz brīdim, kamēr noslēgsies konkurss uz Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja amatu.

Līdzšinējai tiesas priekšsēdētājai Iveta Krēvicai 26. augustā noslēgsies divu pilnvaru termiņu laiks priekšsēdētājas amatā.

Atbilstoši rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtībai – ja ir beidzies likumā noteiktais tiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai tiesu nama priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņš, Tieslietu padome pēc Tiesu administrācijas priekšlikuma ieceļ priekšsēdētāja pienākuma izpildītāju no priekšsēdētāja vietnieka vidus.

Šobrīd Rīgas pilsētas tiesā ir trīs priekšsēdētāja vietnieki – tiesnese Dolorese Bambere, tiesnese Sanita Strakše un tiesnese Žanna Zujeva.

Ar Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu koncepcijām var iepazīties šeit.

 

Jau ziņots, ka 2022. gada 1. augustā darbu sāka Rīgas pilsētas tiesa, kura izveidota pēc reorganizācijas –  Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētu tiesu pievienojot Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai un mainot apvienotās tiesas nosaukumu uz Rīgas pilsētas tiesa.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380