Tieslietu padome nolēma ikgadējo Latvijas tiesnešu konferenci sasaukt 15. aprīlī.

Konferences darba kārtību apstiprinās nākamajā Tieslietu padomes sēdē, kas paredzēta 22. februārī.