• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu koncepcijas

Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja amata kandidāte Lolita LAURE:

Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja amata kandidāts Madars PLEPIS:

Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja amata kandidāte Iveta SALAKA:

 

Tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu koncepcijas

Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amata kandidāts Andris VILMANIS:

Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāte Sanita STRAKŠE:

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amata kandidāte Ingūna Amoliņa