• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

OSIPKOVS un citi pret Latviju. Nr.39210/07 - Spriedums (kopsavilkums), 04.05.2017.
1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

PODKOLZINA pret Latviju. Nr.46726/99 – Spriedums, 09.04.2002.
13.pants + 1.protokola 3.pants / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

Lejupielādēt

R.M. pret Latviju. Nr.53487/3 - Spriedums (kopsavilkums), 09.12.2021.
1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

ŠĀHINA (Sahin) pret Turciju. Nr.44774/98 – Spriedums, 10.11.2005.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 10.pants - Vārda brīvība / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību

Lejupielādēt

SELGA pret Latviju. Nr.17126/02 – Lēmums (kopsavilkums), 01.10.2013.
1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

SĻIVENKO un citi pret Latviju. Nr.48321/99 – Lēmums, 23.01.2002.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants + 8.pants / 14.pants + 8.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību / 4.protokols 2.pants - Pārvietošanās brīvība / 4.protokols 3.pants - Pilsoņu izraidīšanas aizliegums / 4.protokols 4.pants - Ārvalstnieku kolektīvas izraidīšanas aizliegums

Lejupielādēt

SĻIVENKO un citi pret Latviju. Nr.48321/99 – Spriedums, 09.07.2003.
5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 14.pants + 8.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību / 4.protokols 2.pants - Pārvietošanās brīvība / 4.protokols 3.pants - Pilsoņu izraidīšanas aizliegums / 4.protokols 4.pants - Ārvalstnieku kolektīvas izraidīšanas aizliegums

Lejupielādēt

ŠMITS pret Vāciju (Schmidt v.Germany). Nr.13580/88 – Spriedums, 18.07.1994.
4.panta 3.punkts - Jēdziena „Piespiedu vai obligāts darbs” izņēmumi / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

SOCIĀLISTU PARTIJA u.c. pret Turciju (The Socialist Party and Others v.Turkey). Nr.21237/93 – Spriedums, 25.05.1998.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 10.pants - Vārda brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 18.pants – Tiesību ierobežojumu piemērošanas robežas / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

Lejupielādēt

SVĒTIE KLOSTERI pret Grieķiju (Holy Monasteries v.Greece). Nr.13092/87 – Spriedums, 09.12.1994.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt