• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

KADIĶIS pret Latviju. Nr.62393/00 (Nr.2) – Lēmums, 25.09.2003.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 5.panta 5.punkts - Tiesības uz kompensāciju / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 6.panta 3.punkts - Tiesību minimums noziegumā apsūdzētai personai / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 7.protokols 2.pants - Apelācijas tiesības krimināllietās

Lejupielādēt

KADIĶIS pret Latviju. Nr.62393/00 (Nr.2) – Spriedums, 04.05.2006.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 5.panta 5.punkts - Tiesības uz kompensāciju / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 6.panta 3.punkts - Tiesību minimums noziegumā apsūdzētai personai / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 7.protokols 2.pants - Apelācijas tiesības krimināllietās

Lejupielādēt

KARARA (Karara) pret Somiju. Nr.40900/98 – Lēmums, 29.05.1998.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 7.protokols 1.pants – Procesuālās garantijas ārzemnieku izraidīšanas gadījumā

Lejupielādēt

KRUPŠS pret Latviju. Nr.67986/01 – Lēmums, 21.10.2004.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 7.pants - Nepieļaujamība sodīt bez tiesas / 13.pants + 3.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 7.protokols 3.pants - Kompensācija par nepamatotu notiesāšanu / 7.protokols 4.pants - Tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam

Lejupielādēt

PERŠTEINA pret Latviju. Nr.35198/13 - Lēmums (kopsavilkums), 25.04.2019.
6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 6.panta 2.punkts - Nevainīguma prezumpcija / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 7.protokols 4.pants - Tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam

Lejupielādēt

SHARMA pret Latviju. Nr.28026/05 - Spriedums, 24.03.2016.
5.panta 2.punkts - Apcietinātā informētība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 7.protokols 1.pants – Procesuālās garantijas ārzemnieku izraidīšanas gadījumā

Lejupielādēt

SHARMA pret Latviju. Nr.28026/05 - Spriedums (kopsavilkums), 24.03.2016.
5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 7.protokols 1.pants – Procesuālās garantijas ārzemnieku izraidīšanas gadījumā

Lejupielādēt

ZAICEVS pret Latviju. Nr.65022/01 – Spriedums (kopsavilkums), 31.07.2007.
6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 7.protokols 2.pants - Apelācijas tiesības krimināllietās

Lejupielādēt