• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

SUB-CHAPTER 2. Possessory Pledge (Sections 1340-1361)

14.09.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-3/2021 (CHANGE OF CASE-LAW)

Ievērojot, ka Maksātnespējas likuma 101. panta pirmās daļas norma ir interpretējama kontekstā ar tiesību saglabāšanas un saistību izpildes principu, par būvnieka līgumsaistību izpildes nodrošinājumu kalpojošā ieturējuma nauda nav atgūstama maksātnespējas procesā un nav iekļaujama parādnieka mantas sastāvā.

Download

10.07.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-79/1996

Download