• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 2. Composition of a Court (Sections 16-22)

30.01.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SJC-1/2013

Arī procesuālo noteikumu neievērošanu zināmos apstākļos var attiecināt uz lietas apstākļiem Civilprocesa 479.panta 1.punkta izpratnē.

Download

24.07.1996. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-94/1996

Download