• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 7. Minutes of the Hearing (Sections 61-64)

21.05.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-220/2020

Lēmums, kuru ieraksta tiesas sēdes protokolā, tiesai ir jāmotivē, un motīvi jāieraksta protokolā.

Download

14.03.2018. Dicision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-488/2018

Download

03.06.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-185/2009

Tiesas sēdes protokola saturu reglamentē Civilprocesa likuma 62.pants, un tajā nav izvirzīta prasība pēc saīsinātā sprieduma satura atspoguļošanas. Tiesas sekretāra neatrašanās tiesas zālē saīsinātā sprieduma pasludināšanas brīdī nevar ietekmēt sprieduma saturu un pušu tiesības.

Download